Tin tức - thông báo

Danh sách học bổng K12 K13 HK2 năm học 2017-2018

Ngày 21/9/2018, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã ký ban hành Quyết định số 69 “về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, thưởng vì học tốt, hỗ trợ tiền công tác cho cán bộ lớp Học kỳ 2 năm học 2017-2018”.

 

Lưu ý:

Những bạn có tên trong danh sách dưới đây sẽ nhận tiền tại phòng kế toán bắt đầu ngày 1/10/2018 – 8/10/2018.

Quá thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ lý do nào.

 

Trân trọng

 

Quyết định

 

Danh sách học bổng K12 K13 HK2 năm học 2017 - 2018