Tin tức - thông báo

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

Ngày 20/9/2018, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã ký ban hành Quyết định số 64/2018/QĐ-HT về việc công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng Chính quy đợt 4 năm 2018 (danh sách đính kèm).

        

Lưu ý: Về công tác chuẩn bị tham dự lễ Tốt nghiệp:

- SV đóng 300.000 lệ phí tốt nghiệp tại phòng Kế toán;

- SV có mặt lúc 16h00 thứ Năm ngày 20/09/2018 để tổng dợt cho lễ tốt nghiệp và nhận lễ phục. SV vắng mặt sẽ không được tham dự lễ Tốt nghiệp vào sáng thứ 2 ngày 24/9/2018.

  

        Trân trọng.

 

 

 

Quyết định

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2018