Tin tức - thông báo

Danh sách lớp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành cho Khóa 14

Danh sách lớp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành cho Khóa 14

 

Dưới đây là danh sách lớp theo khoa

 

- Khoa CN May Giày: K14MM    K14DG

- Khoa Quản trị: K14QTKD   K14KT    K14QTKS 

- Khoa Ngoại ngữ: K14AV    K14HV   K14NV

- Khoa Kỹ thuật công nghệ: K14CNTT   K14XD